רשויות מקומיות

עוה"ד הרצל חלו שהיה שנים רבות חבר מועצת העיר בהוד השרון, חבר בועדה לתכנון ובניה, חבר ועדת הנחות בארנונה, חבר ועדת הערר לארנונה, צבר ניסיון רב בתחום המוניציפאלי בדרך קבלת החלטות ובנוהלים הביוקרטיים.

עוה"ד הרצל חלו עוסק בין היתר בייעוץ, ייצוג וליווי משפטי של תושבים ובעלי עסקים אל מול הרשות המקומית עפ"י פקודת העיריות ו/או המועצות המקומיות, עפ"י חוקי העזר השונים ועפ"י חוק רישוי עסקים,  צו הארנונה,  הגשת עררים לארנונה,  הגשת התנגדויות לתכניות בניה,  הפקעות ועוד…

פנה אלינו

 • שם מלא
  אימייל
  טלפון
  נושא
  טלפון :09-7407840
  פקס:09-7407841
  רחוב התע"ש 10,
  ת.ד. 2094, כפר סבא.