תאונות בחדר כושר

מה עושים במקרה של תאונה בחדר כושר ?

ישנם חוקים ותקנות ברורים במיוחד בכל הקשור לחדרי כושר  

רבים מהאנשים המנויים בחדר כושר, אבל רובנו לא מודעים לסיכונים הרבים הקיימים באימון לא נכון במתקנים הנמצאים במקום .מידי שנה לא מעט אנשים נפגעים בגין תאונות בחדר כושר, בשל גורמים שונים. חלק מן התאונות הללו נגרמות בעקבות אשמת מפעילי חדר הכושר ובגין רשלנות מצידם בכך שלא עשו מספיק על מנת למנוע את התאונה ו/או לא פעלו בהתאם לאמור בחוק המסדיר את פעילות חדרי הכושר בישראל. החוק המסדיר את הפעלת מכוני הכושר הינו חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד 1994 .ע"פ חוק זה אין אדם מורשה לפתוח חדר כושר כשאין בידיו רישיון הוראה נוספת קובעת כי בכל זמן שבמכון הכושר פעיל חייב להיות במקום מדריך אשר מסביר על דרכי ההפעלה במכשירים ומפקח על המתאמנים. אדם הרוצה לשמש מדריך במכון כושר חייב להיות בעל תעודת הסמכה לפי חוק הספורט ,להדרכה בענף הספורט של כושר גופני ובריאות.אחראיות נוספת הינה לדאוג לקבל מכל מנוי בחדר כושר, אישור רפואי בו נכתב ע"י רופא כי אין כל מניעה רפואית שאותו אדם יתאמן בחדר כושר. לאחר שהמתאמן המציא את האישור הרפואי ניתן להגדיר את מערכת היחסים שלהם מבחינה משפטית כשני צדדים אשר נכרת בניהם חוזה לפיו מתחיב מכון הכושר לאפשר למתאמן לעשות שימוש במתקניו והמתאמן חייב לשלם עבור השימוש הנ"ל כעת אעבור להיבט המשפטי….. מתי אפשר לתבוע בגין תאונה בחדר כושר? ניתן לומר כי על מפעיל מכון הכושר חלה האחראיות וחובת הזהירות כלפי המשתמשים בו והוא עלול לחוב בניזקין בהתאם לפק' הנזיקין והפסיקה בעניין הנ"ל. תביעת נזיקין כנגד חדר כושר תהיה אפשרית כאשר התאונה קרתה בעקבות רשלנות כלשהי מצד מפעילי חדר הכושר ו/או במקרים בהם התאונה קרתה בעקבות מתקן כושר היה פגום. האחריות של מפעילי חדר הכושר הינה רחבה ואינה כוללת רק דאגה לכך שהמתקנים יהיו תקינים וראויים לשימוש. מפעילי חדר כושר אחרים בנוסף על כך שיהיה שילוט מתאים בחדר הכושר המזהיר מפני סכנות כלשהן אם כאלו קיימות, או מורה על שימוש נכון במתקנים. תביעה במסגרת פוליסת ביטוח פרטית (תאונות אישיות ואבדן כושר עבודה) חדרי כושר רבים מבטחים את המשתמשים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות ואבדן כושר עבודה. במסגרת פוליסת ביטוח זו, יקבלו המשתמשים שנפגעו פיצוי כמפורט בפוליסה, גם במקרים שבהם התאונה קרתה ללא רשלנות מפעילי חדר הכושר. במקרים שבהם התאונה קרתה בעקבות רשלנות המפעילים, הרי שתביעה במסגרת פוליסת ביטוח פרטית זו, תהיה נוספת לתביעת הנזיקין שיוכל להגיש הנפגע כנגד המפעיל הרשלן.

פנה אלינו

 • שם מלא
  אימייל
  טלפון
  נושא
  טלפון :09-7407840
  פקס:09-7407841
  רחוב התע"ש 10,
  ת.ד. 2094, כפר סבא.