• 09-7407840
  • herzelaw5@gmail.com
  • ראשון-חמישי: 9:00-18:30
Menu
תאונות דרכים
תאונות דרכים

נפגעת בתאונת דרכים? מגיע לך פיצויים!

עו"ד הרצל חלו צבר ניסיון רב בייצוגם של נפגעי תאונות דרכים ו/או יורשיהם בתאונות דרכים קטלניות .

יודגש כי באופן עקרוני אין המשרד מייצג חברות ביטוח .

תשומת לב נפגעי תאונות הדרכים מופנית לעובדה כי חברות הביטוח נוהגות לשלוח לנפגעים ו/או למשפחותיהם חוקרים פרטיים מטעמן,  חוקרים אלה מעמידים פנים שהם לטובת  הנפגע ולא כן הוא, מומלץ מאוד שלא לדבר כלל  עם חוקרים אלה, אלא למסור להם את הפרטים של עוה"ד המייצג ושיפנו איליו את שאלותיהם.

תמונה-תאונת דרכים

מה לעשות אם קרתה תאונת דרכים?

היה וקרתה תאונת דרכים, יש להגיע בהקדם לחדר מיון ולדווח לרופאים בפירוט רב על כל חלקי הגוף שנפגעו ו/או הכואבים.

יש לשמור ולאסוף כל אישור ו/או מסמך רפואי עד למסירתם לעו"ד .

להתייעץ בהקדם עם עו"ד מומחה בתחום .

משרדינו מעניק יעוץ חינם בנושא זה וללא כל התחייבות 

הזכות לפיצויים

לנפגעי תאונת דרכים מגיע פיצויים על פי חוק בגין מכלול הנזקים שנגרמו להם. אין חשיבות לשאלה מי גרם לתאונה או מי אשם . אם קרתה תאונת דרכים ואדם נפגע, מגיע לו פיצויים בהתאם לנזקים שנגרמו לו וכן בגין כאב וסבל.

מהי תאונת דרכים?

תאונת דרכים על פי ההגדרה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ( להלן: הפלת"ד או החוק ) היא מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה . לנפגעי תאונת דרכים מגיע פיצויים על פי חוק בגין מכלול הנזקים שנגרמו להם. אין חשיבות לשאלה מי גרם לתאונה או מי אשם . אם קרתה תאונת דרכים ואדם נפגע, מגיע לו פיצויים בהתאם לנזקים שנגרמו לו וכן בגין כאב וסבל.

כתאונת דרכים יחשב גם :

  1.  מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב שנגרמו עקב רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו של הרכב אף אם אירעו ע"י גורם שמחוץ לרכב .
  2.  מאורע שאירע עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו .
  3.  מאורע שאירע עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב ובלבד שבעת השימוש לא שינה הרכב את יעודו המקורי.

סייג לאמור לעיל,  לא יחשב כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם והנזק נגרם ע"י המעשה עצמו ולא ע"י השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי.

הפלת"ד מגדיר גם מהו " שימוש ברכב מנועי " אשר אם אדם נפגע כתוצאה מפעולה כזו יחשב הדבר כתאונת דרכים.

שימוש ברכב מנועי יחשב לא רק נסיעה ברכב אלא גם אם אדם נפגע תוך כדי עליה או ירידה מהרכב, או תוך כדי החנייה או דחיפה או גרירה של הרכב יחשב הדבר לתאונת דרכים  .

בנוסף אם אדם נפגע תוך כדי טיפול או תיקון דרך ברכב (לדוגמא תיקון פנצ'ר) והדבר נעשה שלא במסגרת עבודתו ( כלומר הוא אינו מכונאי או בעל מקצוע אחר בתחום)  אזי גם פגיעה כזו תחשב כתאונת דרכים.

החוק מרחיב אף יותר את המאורעות אשר יוכרו כתאונת דרכים ומחילם  גם על מקרים בהם נפגעו אנשים כתוצאה מהידרדרות או התהפכות של רכב או תנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו.

אך במקרה שבו נפגע אדם עקב פריקה או טעינה של מטען  מהרכב כשהרכב עומד לא יחשב הדבר לתאונת דרכים .

מהו רכב מנועי?

על פי ההגדרה בפלת"ד רכב מנועי או רכב לצורך החוק הוא רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית לרבות רכבת , טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכח מכני בכביש, רכב נגרר או נתמך ע"י רכב מנועי, כלומר תאונות שמעורבים בהם לדוגמא: מכוניות, משאיות , אופנועים, רכבת, טרקטור, מלגזה, ונגרם בהם נזקי גוף ייחשבו כתאונות דרכים.

אך נזקי גוף שנגרמו עקב שימוש בכסא גלגלים ,עגלת נכים ומדרגות נעות לא יחשבו כתאונות דרכים מאחר והן לא הוכרו בחוק כרכב מנועי או כרכב כך גם לגבי תאונות אופניים .

לדעתינו עם ההתפתחות הטכנולוגית ופיתוחם של כלי תחבורה כגון: אופניים עם מנוע עזר, קורקינט, קלנועית וכו' על המחוקק לתת דעתו גם לכלים אלה ודומיהם הנעים על הקרקע בכח של מנוע חשמלי קטן ו/או מצבר אך פגיעתם עלולה להיות קשה, על המחוקק להגדירם כרכב מנועי בחוק, כך שפגיעתם תוכר כתאונת דרכים  ואף לחייב את הנוהגים בהם לערוך ביטוח חובה.

פנו אלינו:

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן