התרת נישואין

מלבד הגירושין השוטפים בבתי הדין הרבניים, מתגרשים בישראל מדי שנה בהליך שניקרא "התרת נישואין" מאות של זוגות שנישאו ב"נישואיי תערובת" (כגון: נישואי קפריסין ) של בני דתות שונות.

על בני זוג מעורבים, המעונינים לסיים את קשר הנישואין ביניהם, חל חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט – 1969. החוק מתיר נישואין כאשר מדובר, כאמור, בנישואיי תערובת ואינו חל כאשר שני בני הזוג יהודים, מוסלמים, דרוזים או בני אחת העדות הנוצריות אשר להן בית דין דתי בישראל.
לפי החוק ענייני התרת נישואין שאינם בשיפוטו הייחודי של בית דין דתי יהיו בשיפוטו של בית המשפט לענייני משפחה או של בית דין דתי הכל כפי שיקבע נשיא בית המשפט העליון. כך אפשר שתועבר הסמכות לידי בית דין דתי או לבית המשפט לענייני משפחה.

לא ניתן לפנות בבקשה אם שני בני הזוג הם יהודים, מוסלמים, דרוזים או בני אחת העדות הנוצריות המקימות בישראל בית דין דתי.

תחילת התהליך של התרת הנישואין תהא בפנייה לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיקבע איזו ערכאה תידון בהתרת הנישואין. לצורך הגשת הבקשה יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה שבאזור המגורים המשותף, לא ניתן לפנות בבקשה להתרת נישואין אם שני בני הזוג הם יהודים, מוסלמים, דרוזים או בני אחת העדות הנוצריות המקימות בישראל בית דין דתי.

בעת הפנייה לבית המשפט לענייני משפחה, יבדוק בית המשפט את המסמכים כדי לדעת בבירור שיש לו הסמכות לדון בתיק

תעודת התרת הנישואין שתינתן בסוף התהליך תאפשר לבעל או לאישה להינשא בישראל לאדם אחר בנישואין דתיים.

נשיא בית המשפט העליון רשאי שלא לקבוע שיפוט לפי חוק זה אם הוא סבור שבנסיבות העניין אין זה מן הראוי להושיט למבקש סעד, אולם הדבר נדיר.

כאשר אחד מבני הזוג יהודי, מוסלמי, דרוזי או בן אחת העדות הנוצריות אשר להן בית דין דתי בישראל – יפעיל נשיא בית המשפט העליון את סמכותו רק לאחר שקיבל חוות דעת מבית הדין הדתי אליו משתייך בן הזוג. בדרך כלל הפרוצדורה הנהוגה זה שלאחר קבלת חוות דעת מבית הדין הרלבנטי נשיא בית המשפט קובע את הסמכות להתרת הנישואין בפני ערכאה כלשהי.

פנה אלינו

 • שם מלא
  אימייל
  טלפון
  נושא
  טלפון :09-7407840
  פקס:09-7407841
  רחוב התע"ש 10,
  ת.ד. 2094, כפר סבא.