חישוב פיצוים לנפגעי תאונות דרכים- עקרונות כלליים

 1. פיצוי עבור נזק שאינו נזק ממון – כאב וסבל

עקרו של הפיצוי בגין נזק לא ממוני הינו פיצוי בגין כאב וסבל .

תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובעות איך מחשבים נזק שאינו נזק ממוני.

תכלית תקנות אלו היא להציב מודדים אובייקטיביים טכניים לחישוב הפיצויים בגין הנזק הלא ממוני ולא נתונים שרירותיים.

לא מדובר בסתם הערכה של כאב וסבל ע"י בית המשפט אלא נוסחה קבועה של קביעת גובה הפיצוי שהיא פונקציה של אחוזי הנכות הצמיתה שנקבעו לנפגע של מספר ימי האשפוז וגילו של הנפגע .

על פי התקנות הסכום המקסימאלי לפיצויים בגין כאב וסבל עומד היום על סך של כ 170,000 ₪ ( ינואר 2012 )

כלומר אדם שנפגע בתאונת דרכים ונקבעה  לו נכות בשיעור של 100% יקבל בגין ראש נזק זה של כאב וסבל סך של כ 170.000 ₪ .

אם נקבעה לו נכות של 10% יקבל כ 17,000 ₪ בגין כאב וסבל .

בנוסף עבור כל יום של אישפוז יקבל הנפגע פיצוי סך של כ- 340 ₪

כל הסכומים נכונים לחודש ינואר 2012 והם צמודים למדד המחירים לצרכן

כמו כן הסכום המתקבל מאחוזי הנכות מופחת לגבי מי שגילו מעל 30 שנה ביום התאונה.

שיעור ההפחתה הינו בשיעור של 1% לכל שנה שמעל לגיל 30 .

לדוגמא: אם הנפגע הינו בן 35 שנה ונקבעה לו נכות בשיעור של  20%, הנפגע יקבל בגין כאב וסבל 20% מהסכום המקסימאלי הנ"ל שהם כ 34.000 ₪ פחות הפחתה בגין גיל  בסך של כ  1360 ₪  סה"כ 32,640 ₪ ואם אושפז יקבל תוספת של כ 340 ₪ עבור כל יום של אישפוז .

בין ראשי הנזק הנכללים בתוך הנזק הלא ממוני נכללים גם פיצויים בגין אובדן סיכויים להינשא , קיצור תוחלת חיים וכיוצא באלה.

יצויין כי יש מקרים בהם לבית המשפט יש שיקול דעת, לפי נסיבות המקרה, בקביעת גובה הפיצוי בגין כאב וסבל כאשר מדובר בנכות צמיתה בשיעור של  בין 0% ועד 10%.

 1. פיצויים במות הנפגע בגין נזק לא ממוני

אם הנפגע מת כתוצאה מהתאונה, יורשיו והעזבון תובעים את חברת הביטוח .

הפיצויים בגין הנזק הלא ממוני יהיו 25% מהסכום המקסימאלי, דהיינו כ 42,500 ₪ ( נכון לינואר 2012 ).

נפגע שנפצע בתאונת דרכים ולא נהרג במקום, אלא נפטר כתוצאה מהתאונה במועד מאוחר יותר ובטרם קיבל לידיו פיצויים בגין כאב וסבל, יהיה זכאי עזבונו בגין כאב וסבל רק לפיצוי של 25% מהסכום המקסימאלי, העזבון ו/או יורשיו לא יפוצו עבור ימי האישפוז ו/או בגין אחוזי הנכות.

בכל מקרה של תאונת דרכים רצוי מאוד להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום .

משרדנו מעניק יעוץ ראשוני חינם וללא כל התחייבות .

פנה אלינו

 • שם מלא
  אימייל
  טלפון
  נושא
  טלפון :09-7407840
  פקס:09-7407841
  רחוב התע"ש 10,
  ת.ד. 2094, כפר סבא.