• 09-7407840
  • herzelaw5@gmail.com
  • ראשון-חמישי: 9:00-18:30
Menu

מהו תאגיד?

התאגיד הוא גוף מאוגד בעל ישות משפטית עצמאית ונפרדת מבעלי המניות . מדובר בגוף משפטי הכשר לפעולות, חיובים וזכויות, והוא יכול לכלול אדם אחד או יותר.בישראל, התאגיד הנפוץ ביותר הוא החברה בע"מ .

מטרת דיני התאגידים

דיני התאגידים מטרתם להתערב ביחסים שבין תאגידים ובין בני אדם ולאפשר את הפעילות הכלכלית. בפעילות זו קיימים ניגודי אינטרסים חריפים, במיוחד בין בעלי המניות לנושים , בין בעלי המניות למנהלים וכן בין בעלי המניות לבין עצמם. התפיסה של דיני התאגידים היא שדרך היחידה לפתור את ניגודי האינטרסים הללו היא באמצעות מערכת של כללים, כאשר הכלל המרכזי הוא עיקרון חופש החוזים

תמונה-תאגידים

שירותי עורך הדין

השירות המשפטי בתחום התאגידים הינו נרחב וכולל רישום חברה וליווי משפטי ,  רכישת/מכירת תאגידים, מיזוגים , הזדמנויות עסקיות, נקיטת הליכים משפטיים כגון פירוקים לרבות פירוק מרצון , הקפאת הליכים, צווי מניעה זמניים וקבועים, כינוס נכסים, מימוש משכונות, משכנתאות, עיקולים ושאר בטוחות ושעבודים וייצוג משפטי שוטף בכל ענייני התאגיד.

משפט מסחרי

מהו משפט מסחרי?

המונח "משפט מסחרי" הינו מונח המתאר תחום בעולם המשפטי העוסק בהיבטים מסחריים של חיי היומיום ואשר כולנו נתקלים בהם מדי פעם בפעם. מדובר בתחום  נרחב הכולל מגוון רחב של נושאים כגון חוזים, בנקאות, כספים, חברות,ועוד.

להלן סקירה קצרה של התחומים השונים הכלולים בתוך המשפט המסחרי:

1. חוזים והתקשרויות – עריכת חוזים והסכמים מסחריים כגון חוזי זכיינות, הסכמי רכש של נכסי מקרקעין, מכונות וציוד, הסכמי סודיות, הסכמי השקעה, השקעות, הסכמי הלוואות ומימון בנקאי.

2. הקמת חברות וליווי משפטי, הסכם מייסדים, הסכמים והקמת שותפויות הכוללים מיזמים משותפים והסכמי השקעה, פירוק החברות והשותפויות לרבות באמצעות בתי משפט ו/או מרצון.

3.  תביעות כספיות – ניהול תביעות כספיות על נושאים מסחריים בבתי המשפט ובבוררויות.

4. תביעות בתחום דיני החברות בכל הנוגע למשרות דירקטורים, זכויות בעלי מניות ועוד.

במקרים רבים, המשפט המסחרי מתנגש עם תחומים אחרים כגון: דיני העבודה , דיני המשפחה או המקרקעין. כך למשל, כאשר זוג מתגרש אך בבעלות אחד מהם מניות או זכויות בנכסים מסחריים ויש צורך לפעול לחלוקתם, יש לקחת בחשבון את המשפט המסחרי היות והוא משפיע על חלוקת הזכויות בין בני הזוג או לחילופין, חלוקת הזכויות ביניהם כפופה להוראות הנובעות מהמשפט המסחרי ומושפעות ממנו.

עו"ד מסחרי אמור להיות בקיא בתחומי פעילותו אך לא רק. מאחר והמשפט המסחרי כולל תחומים רבים, נדרש עו"ד מסחרי להבין ולהכיר את ההלכות המשפטיות הקיימות באותם תחומים הנושקים למשפט המסחרי וזאת על מנת שיהיה בידו ליתן את הייעוץ והטיפול המשפטי הטובים ביותר ללקוחותיו.

משרדו של עו"ד הרצל חלו מתמחה ומעניק שירותים משפטיים במספר תחומים ובכך נותן מענה גם ללקוחותיו העסקיים וגם ללקוחותיו הפרטיים .

פנו אלינו:

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן