• 09-7407840
  • herzelaw5@gmail.com
  • ראשון-חמישי: 9:00-18:30
Menu

בשנים האחרונות הולכים ורבים האנשים המודעים לצורך בפעילות גופנית וספורטיבית , רבים מהם מתאמנים במכוני הכושר הרבים שנפתחו במדינה עקב הדרישה לפעילות זו.

לא אחת, האימונים במכוני הכושר גורמים  לנזקי גוף שונים. כגון:  נפילה ממכשיר הליכון או קרע בשריר בעקבות ביצוע תרגיל באופן לקוי, פריצת דיסק עקב הרמת משא כבד מדי .

האם, במקרים אלה, קיימת לנפגע עילת תביעה? התשובה לשאלה הנ"ל טמונה אפוא בנסיבות המקרה.

במקרה של פגיעה גוף האחראים הם,  תלוי בנסיבות , הבעלים, המפעיל, המדריך והמאמן בחדר הכושר כל אלה עשויים לשאת באחריות כלפי המתאמנים במכון הכושר, מוטלת עליהם חובת הזהירות לדאוג לשלומם  ולבטיחותם של הבאים להתאמן במכון.

הוראות בטיחות נכתבו בדם, חוק מכוני הכושר, חוק הספורט ,חוק רישוי עסקים והתקנות שהוצאו על פיהם  מסדירים את הפעילות של מכוני הכושר.

חוקים אלה והתקנות מציבים סטנדרטים של הפעלת מכוני כושר בכל ההיבטים : החל מההיבט הפיזי-רפואי של המתאמן וכלה במרחק שבין שורות המכשירים על מפעילי מכוני הכושר מוטלת החובה לבטח בביטוח תאונות אישיות את המתאמנים במכון. על פי החוק הנ"ל חובה שיהיו במכון מאמנים ומדריכים מוסמכים שעברו הכשרה מתאימה. על המדריכים והמאמנים להדריך ולאמן את המתאמנים בהתאם לרמת הקושי ויכולתו האישית של כל מתאמן ומתאמן , כמו גם הדרכה בהפעלה נכונה של המכשירים.  הוראות מיוחדות בחוק קובעות את המרחקים שצריכים להיות בין המכשירים השונים (לדוגמא: 60 ס"מ בין ההליכונים, 1.2 מ' בין השורות )  וכן שילוט הדרכה במקום בולט בכל מכשיר ושילוט התראה לגבי הסכנות הכרוכות במכשיר. כל מתאמן חייב להציג בפני מפעיל המכון אישור רפואי בדבר כשירותו להתאמן במכון.   

על בעל המכון ו/או המפעיל כמו גם על המדריכים והמאמנים מוטלת חובת הזהירות לבטיחותם ולשלומם של המתאמנים במכון.  ככל שלא ננקטו אמצעי הזהירות הנדרשים  ו/או חוסר פיקוח והדרכה נכונה  ו/או חוסר טיפול במכשירים פגומים ו/או חוסר ניקיון שגרם להחלקה ו/או הצבת מיכשול בין המכשירים חובה עליהם לדאוג  לסביבת אימון בטוחה ונטולת מכשולים, שכוללת מעברים נוחים ומרחקים בטוחים בין המתקנים השונים, תאורה תקינה, ניקיון הגנה על המתאמנים מפני נזקים סביבתיים וכו' .

ומתאמן נפגע הרי שבעל המכון ו/או המפעיל יחוייבו ברשלנות ויתבעו על פי פקודת הנזיקין . גם על המתאמן חלה חובת הזהירות בשעת האימון: לא להרים משקל כבד מדי, לשמור על עירנות וריכוז בהליכה על ההליכון שלא לאבד שווי משקל.  בהליך המשפטי יש להוכיח את הקשר שבין רשלנותו של מפעיל המכון לבין הפגיעה והנזק שנגרם למתאמן , היה וגם המתאמן התרשל כאמור לעיל אזי הפיצויים שיקבל יופחתו עקב רשלנות תורמת שלו אם למתאמן יש ביטוח תאונות אישיות בנוסף על הביטוח של המכון הרי שהוא יוכל לקבל פיצוי מחב' הביטוח שלו בנוסף להפיצוי שיקבל מחב' הביטוח של המכון , הוא יקבל פיצוי מחב' הביטוח שלו  גם אם לא קיימת רשלנות מצד המכון. 

עיקר הפגיעות בחדרי הכושר הן:

פריצת דיסק או בלט דיסק שנגרמו עקב הרמת משקל כבד מדי . שברים בגפיים שנגרמו עקב שימוש לא נכון במכשיר או עקב מכשיר לא תקין. שברים או נקעים עקב החלקה מהליכון. 

מקרים שבהם טיפל משרדנו לאחרונה:

מתאמנת נפגעה בקרסול עקב מיכשול במעבר בין ההליכונים,  היה חם במכון המזגנים לא הספיקו לקרר, הבעלים של מכון  שם מאווררים על הרצפה במעבר בקרבת ההליכונים, חוטי החשמל הועברו בתוך תעלות פלסטיק שהונחו בצורה בולטת על רצפת המכון, מה שמהווה מכשול המתאמנת ירדה מההליכון נתקלה בתעלת הפלסטיק נפלה ונפגעה בקרסול (נקע) קבלה פיצוי של  של 85,000 ₪

מקרה נוסף מתאמנת במכון כושר בנתניה עלתה על הליכון שהיה לח ורטוב,כשהפעילה את ההליכון, והחלה בהליכה, היא החליקה על הרטיבות נפלהונפגעה בעצם הזנב.קבלה פיצוי בסך של 35,000 ₪

פנו אלינו:

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן