• 09-7407840
  • herzelaw5@gmail.com
  • ראשון-חמישי: 9:00-18:30
Menu

תאונות דרכים | חישוב פיצויים

נפגעי תאונות דרכים זכאים לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו להם עקב וכתוצאה מהתאונה יודגש כי אין זה משנה מי אחראי או מי אשם,  ברגע שאדם נפגע בתאונת דרכים הוא זכאי לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו .

אנסה להסביר בקיצור לאדם הרגיל בצורה כללית ופשוטה כיצד מחושבים הפיצויים?

אדם שכיר יפוצה עפ"י השכר הממוצע שהיה לו ב 3 החודשים שלפני התאונה כאשר הפיצוי המרבי בגין אובדן ההשתכרות הוא שילוש השכר הממוצע במשק , כלומר אם השכר הממוצע במשק בשנת 2017 היה כ 9500 ₪ החישוב המקסימלי עבור הפיצויים יהיה לפי שכר של 28500 ₪ .

פיצויים

אצל עובד  עצמאי השכר הקובע לפיו יקבע הפיצוי יהיה הממוצע של הכנסותיו החודשיות ב 3 שנים האחרונות שלפני התאונה, על פי דוחות מס הכנסה.

הפיצוי הוא בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנפגע.  לדוגמא עבור אובדן השתכרות לעתיד, אם אדם השתכר 10000 ₪ בממוצע לחודש ונקבעו לו  10% נכות לצמיתות הפיצוי יהיה 1000 ₪ לחודש עד  גיל הפנסיה בהיוון מתאים ועל כך יוספו הפסדי הפנסיה בגובה של 8.5% מהשכר הקובע. הפיצוי עבור אובדן הכנסות לעבר, מיום התאונה למשך תקופת אי הכושר הזמני יהיה כגובה שכרו החודשי בהתאם לימים שבהם לא עבד .

קטין שנפגע בתאונת דרכים ונקבעה לו נכות צמיתה יפוצה עפ"י השכר הממוצע במשק.

חייל משוחרר ו/או סטודנט שטרם החלו לעבוד באופן קבוע ועתידם המקצועי טרם ברור יפוצו גם הם לפי השכר הממוצע .

הוצאות רפואיות ככל שאינן כלולות בסל הבריאות ישולמו בהתאם לקבלות אותן ימציא הנפגע כך גם לגבי הוצאות נסיעה לבדיקות וטיפולים רפואיים , אך מאחר ורוב האנשים אינם שומרים קבלות או משתמשים ברכב המשפחתי אזי בתי המשפט קובעים פיצוי עבור נסיעות בדרך של אומדנה , פיצוי בגין עזרת הזולת אף הוא נקבע  לעיתים על דרך האומדנה .

הפיצוי המקסימלי עבור כאב וסבל נכון להיום עומד על סך של כ 182000 ₪ ,לדוגמא  נפגע שנקבע לו נכות צמיתה של 20% יפוצה בראש נזק זה  בסך כ 36,000 ₪  סעו בזהירות.

 

אין לראות באמור לעיל כחוות דעת ו/או כייעוץ משפטי

פנו אלינו:

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן