• 09-7407840
  • herzelaw5@gmail.com
  • ראשון-חמישי: 9:00-18:30
Menu

פירוק מרצון של חברה בע"מ

אנשי עסקים רבים אשר פתחו חברה בע"מ והפסיקו את פעילות החברה ו/או לא התחילו כלל בפעילות עסקית בחברה, אינם מודעים לצורך בפירוק החברה .
הפסקת הפעילות העסקית של החברה אינה מפסיקה את פעילות החברה אצל רשם החברות כל עוד החברה רשומה אצל רשם החברות הרי שהיא שרירה וקיימת ונחשבת כחברה פעילה.
חברות אלה צוברות חובות בגין אגרות שנתיות שלא שולמו ועלולות להרשם אצל רשם החברות בסטטוס של "חברה מפרת חוק" דבר העלול לגרור אחריו עיצומים כספיים וקנסות כלפי החברה וכלפי בעלי המניות בה. בנוסף רשם החברות מוסמך להטיל על כל "חברה מפרת חוק" , כולל על בעלי המניות , הגבלות חמורות (זאת בנוסף להטלת הקנסות) כגון: לא יירשם שעבוד על נכסי החברה (כגון : כנגד מתן אשראי/הלוואות בנקאיות). לא יירשם שעבוד לטובת החברה המפרה.
החברה המפרה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה.בעלי המניות בחברה המפרה לא יוכלו לייסד ולרשום חברות חדשות.

מאז שנת 2014 רשם החברות החל להעביר חובות אגרה שנתית לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות גבייה כזו כוללת אפשרות לגביה מנהלית, בין היתר בדרך של הטלת עיקולים וכרוכה בחיוב הוצאות הגבייה.

יצויין כי את חוב האגרות, העצומים הכספיים, ניתן לגבות גם מדירקטור בחברה אף אם אינו בעל מניות.
במסגרת הליך פירוק החברה ניתן לבקש מחיקת חובות העבר בגין האגרות שלא שולמו בתקופה שבה החברה לא היתה פעילה.

לכן מומלץ מאוד לדאוג לפירוק מרצון של החברה אצל רשם החברות כך שבסוף ההליך החברה מוכרזת כמחוסלת ומחקת מהרישום אצל רשם החברות.
הליך זה של פירוק חברה מרצון ומחיקתה הוא הליך שאינו קשור לבית המשפט , הוא מתנהל מחוץ לכתלי בית המשפט,ללא התערבות בית המשפט וללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים, ההליך מאפשר לבעלי המניות לפרק את החברה מבלי להיות כפופים להוראות או להנחיות בית המשפט או לכונס הנכסים הרשמי זאת כאשר החברה היא בעלת כושר פרעון ולחברה אין נושים אשר עלולים להיפגע בגלל הפירוק.

הליך פירוק החברה כרוך בעריכת תצהירים, פרוטוקולים, דיווחים לרשם החברות, פרסום ב"רשומות" ולבסוף בקשת פטור מתשלום אגרות לעבר וחיסול החברה.

לחברה שבה ישנו בעל מניות יחיד והיא בעלת כושר פרעון, קיים ברשם החברות הליך מקוצר לחיסול ומחיקת החברה .

רצוי מאוד, לא להזניח אלא למהר ולפעול לפירוק מרצון של חברות לא פעילות ההליך לא יקר ובסופו של דבר הוא משלם מאוד .

משרדנו עוסק בחיסול חברות מרצון תוך מחיקת חובות העבר .

פנו אלינו:

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן