• 09-7407840
  • herzelaw5@gmail.com
  • ראשון-חמישי: 9:00-18:30
Menu

ייפויי כוח מתמשך הינו למעשה כלי לתכנון עתידי, במסגרתו מחליט אדם שנמצא בכושר ובהבנה מלאה  מי יקבל החלטות, יבצע וינהל עבורו בעתיד את ענייניו האישיים ( כולל הרפואיים) והרכושיים כאשר הוא יהיה במצב שלא יוכל לטפל בכך בעצמו .

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים הנפשיים או החברתיים, עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים. 

ייפוי כח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו , כספיו, והתחייבויותיו של האדם הממנה. 

ראוי לציין כי האדם הממנה יכול להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות העתידיות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת " הנחיות מקדימות" לדוגמא הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים את סוג או זהות המטפל המועדף עליו, לקבוע את מקום מגוריו בעתיד לרבות סידור חוץ ביתי שיעשה בנסיבות מסויימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בעניניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסויימות או ישקיע את כספו בדרך זו או אחרת.   

למעשה מדובר במסמך משפטי המהווה תחליף לאפוטרופוס , האדם, הנמצא במצב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות,הוא בוחר מי יטפל בענייניו כאשר מצבו ישתנה לרעה והוא יגיע למצב שבו לא יוכל לטפל בעניניו זאת כתוצאה מתאונה ו/או מחלות זיקנה ( כגון דמנציה ), מוגבלות נפשית או שכלית, העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו.

הדרך לעשות זאת היא, כאמור, ע"י מינוי מיופה כח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד,(כאמור  כאשר אותו אדם לא יוכל עוד ללהחליט או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו).

הממנה יבחר לרוב מיופה כח על סמך יחסי אמון וקרבה ביניהם ( בן / בת זוג, ילדים בגירים , הורים).

 על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עו"ד על הסכמתו לתוכן ייפוי הכח המתמשך .

ישנה אפשרות למנות מספר מיופי כוח שיפעלו ביחד או לחוד, או למנות מיופה כוח יחיד וכן מיופה כוח חליפי למקרה שהראשון לא יוכל למלא את תפקידו. 

כמו כן הממנה רשאי לקבוע " אנשים מיודעים " שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע כן הוא רשאי לקבוע כי שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

 עריכת ייפוי כוח מתמשך בו האדם ממנה אדם אחר שיטפל בעניניו  על פי הוראות שהוא משאיר עדיפה ממינוי אפוטרופוס ולו רק מהעובדה שאין הממונה חייב בדיווח ו/או לפנות לאפוטרופוס הכללי או לבית המשפט על מנת לקבל הוראות ו/או אישור לרוב פעולותיו, שהרי רצונו של הממנה והוראותיו ברורות וכתובות ביפוי הכוח המתמשך .     

למדריך המלא לממנה  ליפוי כוח מתמשך לחצו כאן >>

 

 

עו"ד הרצל חלו מוסמך לעריכת יפוי כח מתמשך

פנו אלינו:

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן