• 09-7407840
  • herzelaw5@gmail.com
  • ראשון-חמישי: 9:00-18:30
Menu

תאונות תלמידים ופיצויים

כל הילדים במדינת ישראל מגילאי גן (3)  עד גיל 18 מבוטחים בביטוח תאונות אישיות אותן עורכת הרשות המקומית במקום בו נמצא המוסד החינוכי בו לומד התלמיד.  

הביטוח תקף בכל מקום ובכל זמן 24 שעות ביממה, לא רק בפעילות במסגרת המוסד החינוכי אלא גם בפעילות בשעות הפנאי, במסגרת הפרטית, בבית, ברחוב, בטיולים, בנופש, בארץ ובחו"ל . לא רק התלמידים, גם הורים אשר השתתפו בפעילות מטעם בית הספר כמו מלווים לטיול, גם הם מבוטחים.

הביטוח מכסה נזקי גוף שנגרמו לתלמיד עקב  עקב אירוע תאונתי , שהוא אירוע אקראי, חיצוני, בלתי צפוי ובלתי מכוון, כגון: נפילה, לרבות נפילה מאופניים או ממתקן כלשהו , החלקה, כוויה, פגיעה שהיא תוצאה של אלימות  טביעה, פגיעה מחפץ, פגיעה ממשחקי כדור או מקפיצה וכו'.

הביטוח מקנה, בין היתר, זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית, נכות קבועה או מוות, שנגרמו עקב וכתוצאה מתאונה.הפיצוי אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונהאו מי אחראי לה.

הביטוח אינו מכסה פגיעות שנגרמו עקב תאונות דרכים, מלחמה או פעולות איבה, מחלה שאינה נובעת מתאונה, רשלנות רפואית, ופעילויות אקסטרים שונות.

ניתן לתבוע את חב' הביטוח עד הגיע הנפגע לגיל 21 שנה.

להלן גובה הפיצוי ( נכון לשנת 2018):

  1. מקרה מוות – סכום של כ-150,750 ₪.
  2. מקרה נכות – 100% נכות זכאי לפיצוי מקסימלי של כ-402,000 ₪. במקרה של אחוז נכות חלקי, סכום הפיצוי נגזר באופן יחסי. לדוגמא, במקרה של נכות בשיעור 20% – פיצוי בסך 80,000 ₪.
  3. נכות זמנית – תקופת אי כושר פיזי. 94 שקל לכל יום החל מהיום השישי מהפגיעה ובתנאי  שתקופת אי הכושר נמשכה 45 ימים רצופים לפחות. הפיצוי הזמני מוגבל לתקופה של עד 3 ח' .
  4. תקופת אשפוז – כ-320 ₪, עבור כל יום אשפוז.
  5. מענק חומרה – במקרה של נכות חמורה.( 80% נכות ) זכאי הנפגע לפיצוי בגובה של 50% נוספים מגובה הפיצוי המקסימלי קרי כ 600,000 ₪ .
  6. החזר הוצאות רפואיות שחוק בריאות ממלכתי לא מכסה. הכיסוי מוגבל ל10% מההוצאה הרפואית. (למעט חריגים- הוצאות חוות דעת רפואית לקביעת נכות, טיפולי שיניים או הוצאות רפואיות ששולמו ע"י גורם ביטוחי אחר).
  7.  חילוץ נפגעים – כיסוי הוצאות חילוץ נפגעים עד לתקרה של 235,000 ₪ .

 יודגש, כי רצוי לבדוק באופן מקצועי כל הצעה של חב' הביטוח לפיצוי ולהיעזר בעורך דין המתמחה בתחום ואם יש צורך, אף להגיש תביעה לבית המשפט.

משרדנו עוסק בנזקי גוף ומעניק ייעוץ ראשוני ללא עלות וללא התחייבות .

פנו אלינו:

השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן